Podnikat snadno a rychle

Podnikat snadno a rychle

Už víte co budete dělat po prázdninách? Což takhle začít samostatně vykonávat na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku? Ano, chcete se stát podnikatelem? Dnes Vám tedy přinášíme stručný přehled základních potencionálních možností a zákonných náležitostí jednotlivých forem podnikání.

Fyzická osoba jako podnikatel bez živnostenského oprávnění:

– plná svéprávnost

– bezúhonnost

– trvalé bydliště nebo sídlo

– registrace sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu FO

Fyzická osoba jako podnikatel podnikající živnostenským způsobem:

– plná svéprávnost

– bezúhonnost

– trvalé bydliště nebo sídlo

– registrace sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu FO

– živnostenské oprávnění

Společnost s ručením omezeným:

– minimálně jeden společník

– písemné zakladatelské právní jednání ve formě veřejné listiny

– zákonná vkladová povinnost v min. výši 1,- Kč

– zápis do veřejného rejstříku

– dle předmětu podnikání živnostenské oprávnění

– registrace k dani z příjmu PO

Akciová společnost:

– minimálně jeden zakladatel

– písemné zakladatelské právní jednání ve formě veřejné listiny

– zákonná vkladová povinnost v min. výši 2000000,- Kč

– zápis do veřejného rejstříku

– dle předmětu podnikání živnostenské oprávnění

– registrace k dani z příjmu PO

Veřejná obchodní společnost:

– minimálně dva společníci

– zakladatelské právní jednání v písemné formě s ověřenými podpisy

– zápis do veřejného rejstříku

– dle předmětu podnikání živnostenské oprávnění

Komanditní společnost:

– minimálně dva společníci

– zakladatelské právní jednání v písemné formě s ověřenými podpisy

– zápis do veřejného rejstříku

– registrace k dani z příjmu PO

– dle předmětu podnikání živnostenské oprávnění

Příště jednotlivé formy podnikání detailně představíme, vyspecifikujeme náležitosti zakladatelských právních jednání a upozorníme i na další důležité aspekty.