Milionář s majetkem, který nikdo nechce

Milionář s majetkem, který nikdo nechce

Pan Pavel je podnikatel, který pro svoji společnost nemá nástupce a ani dědice pro svůj osobní majetek. Rozhodl se tedy, že se o své peníze podělí s ostatními. Založil nadační fond s cílem  podpořit vzdělávání dětí svých zaměstnanců. Podporu mohou děti využít jak pro své školní a mimoškolní aktivity, tak i pro zahraniční studia.

Máte i Vy firemní či osobní majetek, který Vám přidělává vrásky na čele, stojí Vás nemalé finanční prostředky, nikdo o něj nestojí nebo nemáte zákonné dědice? Rádi byste jej použili smysluplně a byli společensky prospěšní? Založte si stejně jako pan Pavel nadační fond.

Nadační fond je účelové sdružení majetku založené za společensky nebo hospodářsky užitečným účelem. Může být založen jednou i více fyzickými či právnickými osobami. Jeho účel může být veřejně prospěšný (podpora obecného blaha) nebo dobročinný (podpora určitého okruhu osob). Nadační fond nemá stanovenu zákonnou výši kapitálu, členem jeho orgánů můžete být Vy sami, Vám osoby blízké či zaměstnanci. Nadační fond je osvobozen od daně darovací a dědické a na jeho činnost můžete žádat dotační podporu.

Rádi Vám poskytneme další informace nebo Vám nadační fond na míru založíme.