Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Finanční a manažerské účetnictví

Veškerou účetní agendu a služby daňového poradce Vám nabízíme prostřednictvím našeho dlouholetého a prověřeného partnera. Ceny účetních služeb jsou stanovovány individuálně na základě poptávaného rozsahu servisu, tj. množství zpracování jednotlivých položek. Základní paušální nabídka zahrnující podání veškerých měsíčních i ročních výkazů a přiznání finanční správě začíná od 3.000,- Kč za měsíc.

Výstupy a výsledky dostáváte ve Vámi zvoleném termínu a to osobně nebo v elektronické formě. Vaše doklady můžete zasílat ve formě, která nejvíce vyhovuje Vašim osobním i časovým potřebám. Je možné je zasílat v  elektronické podobě prostřednictvím emailů, na datových nosičích i předávat osobně asistentkám denně přítomným v kanceláři.

Vaše doklady budou zpracovány do elektronické podoby, zaúčtovány a zobrazeny v evidenci účetních dokladů. Před samotným zaúčtováním Vámi dodaných podkladů, jsou tyto dokumenty účetními fyzicky kontrolovány a na případné nesrovnalosti či chyby jste předem upozorněni Vámi zvolenou formou tak, aby mohlo dojít k nápravě v co nejkratším možném čase.

Všechny informace, které náš partner zpracovává, eviduje a archivuje jsou zabezpečeny šifrováním na úrovni elektronického bankovnictví. Veškeré postupy jsou zcela v souladu s účetními a daňovými zákony a rovněž se řídí etickým kodexem komory daňových porádců.

Samozřejmostí námi nabízených služeb je i Vaše zastoupení při mnohdy nepříjemném jednání s dotčenými úřady státní správy. Můžeme Vás zastat při kontrolách jednotlivých státních orgánů a podáme a vyřídíme žádost o registraci k DPH.

Všechny výše uvedené služby včetně auditu lze dohodnout i jednorázově a jsou dostupné v plném svém rozsahu v rámci celé České republiky, se stálou kanceláří v Brně a Praze.

 • individuální přístup
 • finanční účetnictví
 • manažerské účetnictví
 • externí zpracování dokumentů
 • interní zpracování dokumentů
 • jednorázové zpracování dokumentů
 • veškeré pravidelné výkazy
 • řádné i mimořádné závěrky, audity
 • kompletní služby již od 2.000,- Kč/měsíc
 • výstupy a výsledky dle Vašich požadavků
 • archivace dokumentů
 • optomalizace Vaší ekonomické činnosti
 • člen komory daňových poradců

 

* ceny jsou stanovovány individuálně dle provedeného množství úkonů a časové náročnosti

Podnikatelské trable mají u nás snadné a levné řešení.