Podnikat snadno a rychle

Podnikat snadno a rychle

Už víte co budete dělat po prázdninách? Což takhle začít samostatně vykonávat na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku? Ano, chcete se stát podnikatelem? Dnes Vám tedy přinášíme stručný přehled základních potencionálních možností a zákonných náležitostí jednotlivých forem podnikání. Fyzická osoba jako…

Read More