Pohledávkový servis

Pohledávkový servis

Vymáhání a odkup pohledávek

Zajišťujeme veškeré náležitosti spojené s vymáháním pohledávek. Obstaráme evidenci Vašich pohledávek, automatické upomínkování dlužníků ve Vámi požadovaném časovém rozvrhu formou emailů, sms i písemné korespondence a samozřejmě i následné podání žaloby, jsou-li předchozí kroky bez reakcí. Dokážeme na základě našich dlouholetých zkušeností odhadnout potenciál a vymahatelnost každé jednotlivé pohledávky a její reálnou aktuální cenu. Solventnost a majetkové poměry Vašeho dlužníka prověřujeme ve všech dostupných databázích.

Portfolio našich služeb v oblasti pohledávek zahrnuje i vyhledávání nekontaktních dlužníků a jejich osobní návštěvu našim terénním pracovníkem v místě jejich pobytu. Na základě našich mnohaletých zkušeností můžeme konstatovat, že osobní návštěva u dlužníka bývá zpravidla krokem, který vede k nejrychlejšímu vyřízení celé záležitosti.

Veškeré námi prováděné kroky podléhají Vašemu schválení. Nic nečiníme bez Vašeho vědomí. Naše služby můžete využít formou konzultace a další kroky realizovat vlastními silami nebo na základě udělené plné moci Vás při jednáních s Vašimi dlužníky plně zastoupíme.

Díky našemu online systému ke kterému jako náš klient získáte přístup, můžete sledovat v reálném čase z pohodlí Vaší kanceláře, domova či chalupy v jaké fázi řešení se právě Vaše pohledávka nachází. Informace o Vaší pohledávce jsou denně aktualizovány.

Pokud zjistíte, že výše uvedený postup vymáhání pohledávky je pro Vás příliš zdlouhavý či složitý, nabízíme Vám odkoupení Vaší pohledávky. Veškeré pohledávky odkupujeme po předchozím osobním jednání a po faktickém doložení oprávněnosti pohledávky. Cena za Vaši pohledávku může být námi stanovena až na základě doložení uvedených dokumentů a je určována pro každou pohledávku individuálně.

Ve všech výše uvedených jednáních souvisejících s Vaší pohledávkou a to včetně soudního řízení Vás samozřejmě rádi zastoupíme.

 • vymáhání pohledávek korespondenční formou
 • vymáhání pohledávek osobní formou
 • soudní vymáhání pohledávek
 • veškeré kroky námi učiněné jsou legální
 • používáme pouze zákonné nástroje
 • prověřování majetkových poměrů dlužníka
 • dokumentace celého průběhu vymáhání pohledávky
 • online systém s průběhem vymáhání
 • průběžně zpracovávané výstupy
 • individuální ceny
 • osobní přístup
 • přímé zastoupení
 • odkup pohledávek

 

* ceny jsou stanovovány individuálně dle provedeného množství úkonů a časové náročnosti

Podnikatelské trable mají u nás snadné a levné řešení.