Zakládání společností

Zakládání společností

Zakládání společností na míru

Služby spojené se zakládáním společností jsou jednou z nejdelších stálic v našem portfoliu. Založíme pro Vás osobní i kapitálovou obchodní společnost. Poradíme Vám, který druh společnosti je pro Vás a Vaše společníky nejvhodnější formou. Seznámíme Vás se všemi zákonnými náležitostmi, riziky, výhodami, nevýhodami i finančními náklady daného druhu společnosti. Pomůžeme Vám vymyslet firmu a portfolio Vaší společnosti, neboť firma jako název společnosti, kterým se podnikatel veřejně prezentuje je často velmi podceňována a přitom je to právě ona, na kom záleží jak Vás budou potencionální zákazníci vnímat. Máme zkušenosti se zakládáním veřejných obchodních společností (v. o. s.), komanditních společností (k. s.), společností s ručením omezeným (s. r. o.), akciových společností (a. s.), družstev i zahraničních společností.

Zajistíme Vám veškerou dokumentaci zakladatelského právního jednání, notářsky ověřených i těch ve formě věřejných listin. Zastoupíme Vás před správními úřady, zejména při vyřízení živností ohlašovacích i koncesovaných. Svoláme a zorganizujeme pro Vás valnou hromadu na Vámi vybraném místě či v sídle naší společnosti. Založíme bankovní účet pro složení základního kapitálu u společností se zákonnou vkladovou povinností. Zajistíme Vám správcovství vkladu a  znalce pro odhad majetku. V poslední fázi provedeme nebo zajistíme zápis společnosti do veřejného rejstříku.

Společnost s ručením omezeným jsme schopni na základě zastoupení pro Vás založit během 1 dne. Máte-li zvolenu svou firmu, jsou dáni společníci, statutární orgán společnosti a připraveny peněžní prostředky pro zákonnou vkladovou povinnost, je možné Vaši schůzku s našim pracovníkem vyřídit během 10 minut. Náš pracovník během schůzky zkontroluje přesnost, správnost a úplnost Vámi dodaných dokumentů, a je-li vše v pořádku a služba uhrazena naší společnosti během dopoledních hodin, již večer téhož dne můžete začít realizovat Váš podnikatelský sen. Pokud ale na založení společnosti nespěcháte a rádi byste si užili například dovolenou před zahájením Vaší podnikatelské činnosti, nabízíme Vám výše uvedené služby za výhodnější cenu a s termínem založení do 5 pracovních dnů.

  • zajištění veškeré dokumentace a náležitostí
  • sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
  • uspořádání valné hromady
  • přímý zápis společnosti do veřejného rejstříku
  • sídlo pro Vaši společnost
  • vyřízení všech registrací i daňových
  • založení společnosti během 1 dne

 

* ceny jsou stanovovány individuálně dle provedeného množství úkonů a časové náročnosti

Podnikatelské trable mají u nás snadné a levné řešení.