Fundace a spolky

Fundace a spolky

Rozhodli jste se, že svým majetkem nebo majetkem své společnosti trvale či dočasně podpoříte veřejně prospěšné aktivity nebo projekty. Chcete mít nad přerozdělováním majetku kotrolu či využít pro své aktivity dotační pobídky. Vaše představa koho a jak podporovat je zcela jasná. Jste zkušeným fundreiserem, ale tápete v legislativních a byrokratických nástrahách. Nebo jste skupinou nadšenců a rádi byste pro své aktivity získali finance z veřejných prostředků, ale chybí Vám právní subjektivita.

Jsme zde my, abychom Vás provedli celým procesem založení fundace či spolku nebo Vám založili nadaci, nadační fond, ústav nebo spolek na míru.

Na základě Vašich představ, požadavků a finančních možností Vám nabídneme nejvhodnější řešení. Budeme nápomocni při vybírání vhodného názvu, vypracujeme pro Vás zakladatelskou dokumentaci tj. zakladatelskou smlouvu, zakládací listinu nebo stanovy. Dle Vašich potřeb definujeme cíle fundace a spolku tak, aby plně odpovídaly zákonným požadavkům. Zajistíme pro Vás osoby do orgánů fundace nebo spolku. Poskytneme pomocnou ruku při získávání donátorů.

Naše zkušenosti Vám nabízíme ve formě kompletní služby i poradenství.

Portfolio služeb fundací a spolků obsahuje:

  • sepsání zakladatelského právního jednání dle zákonných požadavků
  • sídlo fundace nebo spolku
  • přímý zápis do veřejného rejstříku
  • zajištění osob kontrolního orgánu a správce vkladu
  • sestavení výročních zpráv a auditů
  • marketing, copywriting, správa webu a sociálních sítí

Podnikatelské trable mají u nás snadné a levné řešení.