Zahraniční společnosti

Zahraniční společnosti

Mimoevropské, evropské a offshore společnosti

Vaší společnosti se daří a získala si své zákazníky na území celého evropského společenství nebo jen u našich nejbližších sousedů a Vy nyní přemýšlíte jakým způsobem snížit administrativní a byrokratickou zátěž Vaší společnosti. Navrhneme Vám několik jednoduchých řešení. V rámci evropského společenství Vám nabízíme založení Evropského hospodářského zájmového sdružení, potřebujete-li řešit problematiku přeshraničního partnerství. Založení Evropské společnosti nabízíme stávajícím českým akciovým společnostem, která může mít formu fúze, dceřiné nebo holdingové společnosti. Pokud potřebujete pouze uspokojovat vlastní potřeby nebo rozvíjet svou činnost s minimálně dalšími čtyřmi osobami, doporučíme Vám založení Evropské družstevní společnosti. Posledním druhem evropské společnosti, kterou poskytujeme je obdoba české společnosti s ručením omezeným a jedná se o Evropskou soukromou společnost.

Pokud je Vám Evropa malá, a máte ve Vašem podnikání nastaveny vyšší cíle, jsme schopni pro Vás založit společnost v téměř každém světadíle.

Poslední položkou z naší nabídky zakládání společností jsou tzv. offshore společnosti. Společnosti  často medializované, zavrhované a spojované s daňovými úniky. Vlastnit offshore společnost a jejím prostřednictvím vytvářet zisk a podnikatelskou činnost není nezákonné. Je však nutné podotknout, že ne každá podnikatelská činnost je vhodná pro offshore společnost a že i offshore společnosti mají svá zákonná pravidla a povinnosti. Zpravidla je fungování těchto společností upraveno zvláštním zákonem dané země.

Při zakládání zahraničních společností je tedy více než nutné zvážit všechna pro i proti, neboť zejména offshore společnosti nenabízí jen výhodný daňový režim, ale jsou s ní spjaty i pravidelné administrativní, správní a provozní poplatky. Pokud se rozhodnete pro založení offshore společnosti, doporučujeme Vám promyslet si daňovou koncepci společnosti, vypracovat si analýzu podnikatelského plánu, nastavit si optimalizační strukturu, seznámit se s přístupem českých úřadů a tuzemských obchodních partnerů k offshore společnostem a dobře zvážit offshore lokalitu. Naše nabídka offshore společnosti zahrnuje založení společnosti ve Vámi zvoleném státě, anonymitu vlastníků, nominee servis a úředně ověřené překlady.

Ceny založení všech zahraničních společností jsou stanovovány individuálně na základě provedených úkonů a dle výběru lokality. Ve vybraných lokolitách jsme schopni zahraniční společnost založit již do 3 pracovních dnů.

  • evropské společnosti
  • jiné zahraniční společnosti
  • offshore společnosti

 

* ceny jsou stanovovány individuálně dle provedeného množství úkonů a časové náročnosti

Podnikatelské trable mají u nás snadné a levné řešení.