Zbraně, hrrr na ně

Zbraně, hrrr na ně

Nejprve musíme zmínit, že v naší společnosti má zkušenost se střelnou zbraní opravdu každý. Všichni muži si prošli povinnou vojenskou službou, jeden z nich okusil i její profesionální stránku a něžné osazenstvo společnosti se s ní setkalo alespoň při bojových hrách na pionýrském táboře nebo o pouti. Nejsme pacifisty ani militaristy a právo legálně držet zbraň za splnění všech zákonných požadavků a podmínek nikomu neupíráme. Přesto jsme si s ohledem na sílící obavy v tuto chvíli z nereálných hrozeb, požadavky Evropské unie a navrhované novelizace českých zákonodárců dovolili za pomoci dostupných statistik a průzkumů vytvořit vlastní analýzu prozbrojenosti občanů ČR. Zaměřili jsme se především na držitele oprávnění skupiny E, tedy těch, kteří si pořizují zbraň k ochraně života, zdraví a majetku. Se zřetelem na zákonné požadavky pro získání oprávnění a průměrný věk občanů ČR jsme zvolili kategorii občanů 21 – 80 let věku.

V roce 2016 se v této věkové kategorii nacházelo celkem 7 885 473 obyvatel ČR. Od tohoto počtu jsme odečetli osoby ve výkonu trestu, vazby nebo detence, osoby nemocné a osoby, které někdy měly nějaké neléčené a nepřiznané psychické problémy. Údaje o inteligenci se nám bohužel nepodařilo získat, z čehož je patrné, že námi níže uvedené údaje budou pravděpodobně nadsazené. Výsledkem tohoto výpočtu je 2 600 000 zcela zdravých a psychicky stabilních obyvatel ČR z nichž zbrojní průkaz skupiny E v roce 2016 vlastnilo více jak 240 000 osob, což je každý 10. “zcela fit” obyvatel a každý 31. obyvatel ve věku 21 – 80 let, který chrání svůj majetek v průměrné hrubé výši 341 000,- Kč a své zdraví a život se zbraní za pasem, v batohu nebo kabelce. Nedokážeme odpovědět na otázku, zda-li je to dost nebo málo. Nicméně k tomu, abychom měli v ČR téměr plnou prozbrojenost obyvatel je dle našich odhadů nyní třeba, aby zbrojní průkaz získalo  cca 7 600 000 obyvatel ve věku 21 – 80 let a rovněž je třeba, aby si tito lidé legálně zakoupili  téměř stejný počet zbraní.

Na základě výše uvedeného navrhujeme vypsat na dodávku zbraní “transparentní” státní zakázku, vlastnictví zbrojního průkazu zavést jako Ústavou danou povinnost každého občana ČR staršího 19 let věku bez ohledu na jeho bezúhonost, rozumovou a mravní vyspělost a fyzické a duševní zdraví, dát všem možnost střílet po sobě jen tak na potkání a pak by snad mohli být všichni spokojeni?!