Kapitálové společnosti II. díl

Kapitálové společnosti II. díl

Ve druhém dílu Vám představíme akciovou společnost se zkratkou a.s. nebo akc.spol. Za své závazky ručí společnost celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí. Založení a vznik a.s. společnost může být založena jediným zakladatelem zakladateli a.s. mohou být fyzické i právnické osoby zakladatelské právní jednání musí mít formu veřejné listiny (notářský zápis), jedná se…

Read More