Osobní obchodní společnosti II. díl

Osobní obchodní společnosti II. díl

Předmětem druhého dílu je komanditní společnost se zkratkou k. s. nebo kom. spol. Společníky této obchodní společnosti jsou komandisté a komplementáři, mezi něž je rozdělena vkladová povinnost a způsob ručení. Vznik komanditní společnosti: společnost může být založena minimálně dvěma společníky z nichž alespoň jeden ručí za dluhy společnosti neomezeně a alespoň jeden ručí omezeně společníky…

Read More