Osobní obchodní společnosti I. díl

Osobní obchodní společnosti I. díl

Obsahem prvního dílu je veřejná obchodní společnost se zkratkou v. o. s. nebo veř. obch. spol. Společníci v tomto typu obchodní společnosti jsou na jejím chodu osobně angažováni, osobně se účastní na jejím podnikání, neomezeně ručí za její závazky a společně tvoří její statutární orgán. Vznik veřejné obchodní společnosti: společnost může být založena minimálně dvěma…

Read More