Podnikatel fyzická osoba II. díl

Podnikatel fyzická osoba II. díl

Ve druhém díle Vám představíme podnikatele jako fyzickou osobu s živnostenským oprávněním. Na tento druh podnikatelské činnosti se vztahují stejné zákonné požadavky jako na podnikatele bez živnostenského oprávnění, plus je nutné získat živnostenské oprávnění dle konkrétního druhu předmětu podnikání. Oprávnění provozovat živnost vzniká podnikateli u ohlašovacích živností dnem ohlášení a u živností koncesovaných dnem nabytí…

Read More