Podnikatel fyzická osoba I. díl

Podnikatel fyzická osoba I. díl

V prvním díle Vám představíme podnikatele jako fyzickou osobu bez živnostenského oprávnění. Uvádíme zákonné požadavky, které jsou společné všem druhům podnikatelské činnosti a vztahují se na všechny podnikající fyzické osoby. Zahájením podnikatelské činnosti se rozumí samotné započetí činnosti fyzické osoby, která se tímto okamžikem stává podnikatelem. Po započetí podnikatelské činnosti počínají běžet podnikateli zákonné lhůty,…

Read More