Clean Services

Pohledávkový servis
Pohledávky vymáháme elektronickou i osobní formou na základě přímého zastoupení za použití zákonných nástrojů. Vždy prověřujeme solventnost Vašich dlužníků. Odkup pohledávek není limitován jejich výší.