Clean Services

Likvidace společností
Vytvoříme analýzu Vašeho dosavadního podnikání a navrhneme optimální řešení dané situace. Zpracujeme Vám veškeré účetní dokumenty a doporučíme vhodného likvidátora. Vaše soužení ukončíme co nejlevněji a nejrychleji.