Vybraná ustanovení Zákona o odpovědnosti za přestupky - právnické osoby

Vybraná ustanovení Zákona o odpovědnosti za přestupky - právnické osoby

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Byl-li přestupek spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, z nichž alespoň jedna je právnická osoba, odpovídá každá z nich, jako by přestupek spáchala sama. Právnická osoba je pachatelem, jestliže k…

Read More