Vybraná ustanovení živnostenského zákona

Vybraná ustanovení živnostenského zákona

živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba u některých živností mohou být zákonem vyžadovány zvláštní podmínky pro jejich provozování,  jedná se zpravidla o odbornou nebo jinou způsobilost. Je-li v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti. Dobou praxe se rozumí doba výkonu…

Read More